Tracking order status

שימו לב:

ייתכן שמידע ההזמנה לא יופיע במערכת המעקב עד למשלוח, לכן לפעמים זה עשוי להראות לך " מעקב לא קיים " . המתן 48 עד 72 שעות לאחר קבלת הודעת אישור המשלוח שלך כדי לעקוב אחר המשלוח שלך. אתה יכול גם לשלוח לנו את מספר ההזמנה שלך כדי שנוכל לרדוף את זה בשבילך.

מידע ההזמנה בדרך כלל הופך להיות זמין 48 עד 72 שעות לאחר ביצוע ההזמנה.

זקוק לעזרה נוספת, פנה אלינו עם דוא"ל: junglando@gmail.com